Cookies

Deze website gebruikt cookies om de site beter te laten functioneren en daarmee de gebruikerservaring te verbeteren. Bij het bezoeken van machineinfo.nl kun je naast cookies van deze site ook cookies verwachten van adverteerders.
Machineinfo.nl heeft geen toegang tot of controle over deze cookies van derden.
Het is aan de bezoeker van deze website om de keuze van wel of niet bezoeken te maken. Bezoekers die geen prijs stellen op cookies, adviseren wij om:
of deze website niet te gebruiken of de cookies in je browser te blokkeren.


Wat zijn cookies nu eigenlijk?
Een cookie is een eenvoudig klein tekstbestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van je computer wordt opgeslagen. Met als doel om het online gebruiksgemak voor je te vergroten en om na te gaan hoe de site wordt gebruikt, zodat wij op basis daarvan de kwaliteit van onze diensten kunnen verbeteren. Meer informatie over cookies is te vinden op Wikipedia.

Advertentie netwerken die op deze site adverteren kunnen cookies op je pc plaatsen om informatie in te winnen.
Google maakt gebruik van een speciale DART-cookie om advertenties te tonen die qua inhoud geselecteerd worden aan de hand van het surfgedrag op zowel deze als andere websites. Je kunt zich te allen tijde via google afmelden voor de DART-cookie.

Hoe kan ik cookies uitschakelen?
Als je cookies wilt uitschakelen, kun je dit doen via je browser.
Meer gedetailleerde informatie over het beheer van cookies met specifieke webbrowsers kunnen worden gevonden op de browsers betreffende websites, zoals:

               

Je kan je ten alle tijden afmelden voor de Google DART-cookie op: Google
Of beheer je cookies op: YourOnlineChoices.com


Gewijzigd op donderdag, 24 augustus 2023


Onderstaande cookie uitleg is opgesteld in een samenwerkingsverband tussen branchepartijen en besproken met toezichthouder OPTA (2012)
Om je meer service te bieden bij het bezoeken van websites maken de meeste sites gebruik van cookies. Dat zijn handige technieken die informatie verzamelen en gebruiken. Websites worden daardoor makkelijker in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat je ingelogd kan blijven op een website of dat je voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. Daarnaast houden ze bij het online winkelen je digitale winkelwagentje bij. Ook kunnen websitehouders dankzij cookies zien hoe vaak hun sites - en welke pagina’s - door bezoekers worden bekeken. Verder maken sommige cookies het mogelijk om je surfgedrag te volgen. Zo kunnen sites en adverteerders iets over je voorkeuren te weten komen waardoor ze relevantere advertenties kunnen laten zien. Advertenties zijn in de meeste gevallen noodzakelijk om de website te bekostigen. Dankzij cookies zijn ze zoveel mogelijk aangepast aan je eigen interesses.

Cookies worden opgeslagen op je computer en je kunt ze op elk gewenst moment verwijderen. Dat gaat heel eenvoudig. Klik op één van de bovenstaande iconen om direct naar de handleiding van je browser te gaan. Bedenk wel dat je na het verwijderen van cookies op sommige websites opnieuw je voorkeuren zal moeten instellen of steeds opnieuw moet inloggen.

Belangrijk om te weten:
Het gebruik van cookies is veilig. E-mail en telemarketing acties zijn niet het gevolg van cookies. Cookies slaan namelijk je e-mailadres of telefoonnummer niet op.Cookies

Cookies and how to block or delete them
This website uses cookies to make the site function better and thereby improve the user experience. When visiting this website you can expect cookies from parties, such as Google and advertisers, in addition to cookies from this site (StatCounter).
This website does not have access to or control over these third-party cookies.
It is up to the visitor of this website to make the choice of whether or not to make visits. Visitors who do not appreciate cookies, we advise you not to use this website or to block the cookies in your browser.

What are cookies actually?
A cookie is a simple small text file that is sent along with pages of this website and stored by your browser on your hard drive from your computer, with the aim of increasing the online user comfort for you and to see how the site is used so that we can improve the quality of our services on this basis.
More information about cookies can be found on Wikipedia.

Advertising networks (including Google Adsense) that advertise on this site may place cookies on your PC or use web beacons to collect information.
Google uses a special DART cookie to show you ads that are selected in terms of content according to your browsing habits on both these and all other websites. You can opt out of the DART cookie at any time via google.

How can I disable cookies
If you want to disable cookies, you can do this in your browser.
More detailed information about the management of cookies with specific web browsers can be found on the browsers concerning websites, such as:

               

You can opt out of the Google DART cookie at any time at: Google Or manage your cookies at: Google
Of beheer uw cookies op: YourOnlineChoices.com


Important to know:
The use of cookies is safe. E-mail and telemarketing campaigns are not the result of cookies. Cookies do not store your e-mail address or telephone number.
Machineinfo.nl wordt bezocht door o.a. professionele gebruikers uit de bouw, de grondwerk-sector, de wegenbouw & waterbouw, de agrarische sector, de timmerindustrie en metaalindustrie, handelaren in machines en bouwmachines en door de professioneel ingestelde doe het zelver.
Copyright © 2013 -
SuRish int. - all rights reserved
about cookiesmetatags.orglinks